Stichting Antwoord ondersteunt zendings- en evangelisatieprojecten in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Wij ondersteunen plaatselijke kerken met Bijbels en ondersteunen hen met trainings- en toerustingsprogramma’s. Wij geloven in de kracht van de plaatselijke kerk. Daarom distribueren wij Bijbels en faciliteren wij het geven van onderwijs met en door plaatselijke partners.

U kunt hierbij denken aan:

  • Het verspreiden van Bijbels, kinderbijbels en kinderdagboekjes
  • Het opleiden van voorgangers, bijbelschoolstudenten en kinderwerkers tot bijbelgetrouwe leiders
  • Het geven van hoop aan mensen die aan de rand van de samenleving staan

De pijlers

De projecten van Stichting Antwoord zijn verdeeld over drie pijlers:
1. Training en toerusting
2. Kinder- en jeugdwerk
3. Gevangenenzorg

Onze benadering en werkwijze grote voordelen heeft, zoals:

  • groei: gemeenten evangeliseren en breiden uit
  • zorgvuldigheid: mensen krijgen de juiste en goede geestelijke nazorg
  • praktijkgerichtheid: wij werken met minimaal budget en beperken tijdverlies
  • aansluiting: er zijn geen taal- en cultuurbarrières

Onze relatief kleine projecten bereiken veel mensen met het Evangelie van Jezus Christus.

Geef voor Bijbels en trainingen – omdat u graag antwoord geeft op de vraag naar het Evangelie.

Bekijk ‘Wie is Stichting Antwoord’