thumb (1)Een aantal jaar draagt Stichting Antwoord bij aan het trainen van voorgangers in de regio Ikutha/Athi in Kenia. De tijd was rijp om dit project in een nieuw gebied uit te voeren.

Zo krijgen meer voorgangers en kerken in Kenia de kennis en capaciteit om uiteindelijk in aantal gemeenteleden te groeien. In dit nieuwe gebied is ongeveer 70% van de voorgangers niet voldoende toegerust voor het leiden van een gemeente. De voorgangers hebben vaak onvoldoende bijbelkennis met de kans op een niet zuivere leer. Dit project richt zich op de ondersteuning van kerken om hun rol in de gemeenschap beter in te vullen. Sinds 2014 is de training gericht op 90 voorgangers in Mwala en Yatta.

Door het jaar heen zijn er diverse trainings- en ontmoetingsmomenten. De voorgangers worden getraind in evangelisatie, discipelschap, preken, leiderschap en hiv/aids bewustwording. Het is belangrijk de kerken toe te rusten op het gebied van hiv/aids bewustwording omdat dit ook in dit gebied voorkomt. In het trainen en toerusten van de voorgangers werken zij met organisaties samen die hier ruime ervaring mee hebben.

Projectkosten € 25.000