Nodig ons uit voor een presentatie en/of (s)preekbeurt!

Nodig ons uit

Kerken weten zich geroepen om het goede nieuws van de Heer Jezus Christus te verspreiden. Stichting Antwoord wil het getuigenis van de kerk versterken en het verhaal van christenen ver weg laten horen.

Nodig ons uit
Nodig ons uit voor een themadienst of presentatie bij u in de kerk. Het Woord van God gaat open en we laten zien hoe God door Stichting Antwoord mensen geloof, hoop en liefde geeft. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:

  • Organiseer zelf een themadienst en laat ons u daarbij ondersteunen met informatie en materialen.
  • Nodig een van onze sprekers uit voor een (s)preekbeurt of presentatie tijdens een speciale kerkdienst of een gemeenteavond. U kunt dit eventueel aanvullen met (één van) onze ambassadeur(s) om het muzikale gedeelte te verzorgen.

Bijdrage voor projecten
Als Stichting Antwoord zijn we de stem van kerken voor wie Bijbels en het ontvangen van onderwijs uit de Bijbel niet vanzelfsprekend zijn. Daarom vragen we een bijdrage voor onze projecten. Daarnaast vragen we u de onkosten voor een thema­dienst of presentatie te dragen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat onze inspanningen ten goede komen aan wie dat het meest nodig hebben.

De sprekers van Stichting Antwoord

Rene_-4517_pasfotoRené Timmerman

René is directeur van Stichting Antwoord en zegt: ” ‘Ik zal mijn geloof laten zien uit wat ik doe’. Dit gaat verder dan alleen de goede werken voor een medemens. Het is de  tweede mijl willen gaan en ook met de mond getuigen van Gods liefde en genade.” René is een enthousiaste spreker en het thema ‘discipelschap’ heeft zijn hart.

 

BF-Laura-profiel-1_web_kleinLaura Dijkhuizen

Laura werkt bij het Evangelisch College als coördinator van de opleiding Missionair Werk. Zij verzorgt daarnaast gastlessen aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. In haar spreekbeurten combineert zij haar theologische deskundigheid met alledaagse toepasbaarheid van het begrip missionair-zijn in eigen land én over de grens. Laura is alleen beschikbaar voor themadiensten.

 

Meldt u aan voor een presentatie of themadienst door een e-mail te sturen naar info@antwoord.org . Vermeldt daarin uw naam, uw adres en woonplaats, uw telefoonnummer en de datum waarop u ons wilt boeken. We nemen contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.

DORCAS EN STICHTING ANTWOORD MET ELKAAR VERBONDEN
Al bijna 25 jaar werken Dorcas en Stichting Antwoord samen. Hierbij heeft Stichting Antwoord de monitoring en uitvoering van haar projecten uitbesteed aan Dorcas en haar veldkantoren. Bij projecten voor gevangenenzorg sluiten de activiteiten van beide organisaties heel goed op elkaar aan. Stichting Antwoord is gericht op het versterken van de capaciteit van lokale kerken en haar leiders, zodat deze zo optimaal mogelijk hun verantwoor­delijkheid in de maatschappij kunnen nemen. In de projecten die Dorcas steunt om kwetsbare gemeenschappen te versterken, spelen onder meer kerken een rol in het verbeteren van levensomstandigheden van armen en verdrukten.