Geef (aan) Antwoord!

Met uw gift maakt u het mogelijk om kerken in andere landen te steunen. Zo hopen wij jong en oud met Gods liefde te bereiken.

Steun het verspreiden van Bijbels zodat mensen Jezus leren kennen!


Totaal