Geef (aan) Antwoord!

Met uw gift maakt u het mogelijk om kerken in andere landen te steunen. Zo hopen wij jong en oud met Gods liefde te bereiken.

Steun het verspreiden van Bijbels zodat mensen Jezus leren kennen!